Inloggen professionals

Log in met uw BIG nummer en uw geboortedatum.Log in
Deze website bevat technische productinformatie over het medicijn AJOVY® (fremanezumab).

Voor wie is AJOVY (fremanezumab) bedoeld?

AJOVY is geïndiceerd voor de profylaxe van migraine bij volwassenen met ten minste 4 migrainedagen per maand.1

 

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb; website www.lareb.nl.

Referentie: 1. AJOVY 225 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit - Samenvatting van de productkenmerken. Teva GmbH, Ulm, Germany, 28-03-2019.